Privacyverklaring BynouZ

Privacyverklaring BynouZ

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van BynouZ (hierna: Verantwoordelijke) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Molendijk 37 (3257 AM) te Ooltgensplaat en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24419986. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@bynouz.nl.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van uw bestelling. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn namen, telefoonnummers en adresgegevens. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst en voor het versturen van de track & trace code, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst nieuwsbrieven te sturen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.
De website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. De cookies zijn tevens noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@bynouz.nl.
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@bynouz.nl.

U hebt de volgende rechten:

•             uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

•             inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

•             het laten corrigeren van fouten

•             het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

•             intrekken van toestemming

•             bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

BynouZ

Molendijk 37

3257AM Ooltgensplaat

info@bynouz.nl

Contactpersoon: Annouska ten Hove


De waardering van bynouz.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 23 reviews.